Sidebar

25
vr, sept

035 Hilversum Politiek Maatschappij -- Het aantal besmettingen met het coronavirus in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland blijft stijgen en komt daarmee boven de signaalwaarde uit. Voor deze gelden vanaf zondag 27 september 18.00 uur extra maatregelen die we hier op een rijtje zetten. In de Veiligheidsregio Utrecht golden dergelijke maatregelen al eerder.

De extra maatregelen betreffen:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Gezelschappen mogen niet meer dan 50 personen hebben. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Er zijn uitzonderingen, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
  • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland wordt meer aandacht gegeven aan communicatie en handhaving. Verdere regionale en lokale uitvoering hiervan wordt opgepakt. Pieter Broertjes (voorzitter Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek) en Franc Weerwind (voorzitter Veiligheidsregio Flevoland) roepen bewoners op om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de coronamaatregelen strikt na te blijven leven. Dat geldt voor thuis, maar ook bijvoorbeeld in de supermarkt, op het werk of in de sportkantine. Ook ondernemers worden opgeroepen om secuur om te blijven gaan met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De besturen van de beide veiligheidsregio’s benadrukken het belang van de basisregels:

  • Vermijd drukte.
  • Werk vanuit huis als dat kan.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang maximaal zes personen extra in huis.
  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts? Dan blijven ook gezinsleden thuis.
  • Handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

 

Woningbouw. Marcel Antonisse / Anefo via Nationaal Archief - Wikimedia

035 Baarn Politiek Maatschappij –  Kopers van nieuwbouwwoningen betalen steeds meer voor de bouwvergunning van hun huis blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Inwoners van Baarn zagen een daling. De bouwleges van een gemiddelde nieuwbouwwoning gingen dit jaar omlaag €7.480 in 2019 naar €4.920 dit jaar (-34%). Dit is het gevolg van een correctie die is toegepast.

Een woordvoerder van de gemeente Baarn liet weten dat in de gemeente Baarn altijd is gewerkt met een gestaffelde opbouw van de leges die geheven worden over de bouwkosten (hoe hoger de bouwkosten des te lager het percentage te heffen leges). Gemeente Baarn is daarmee altijd vergelijkbaar geweest met omliggende gemeenten met betrekking tot de leges die in rekening gebracht zijn.

Bij de vaststelling van de legesverordening van 2019 is deze staffel eruit gehaald en werd de gemeente Baarn duurder met haar bouwleges. Bij de vaststelling van de legesverordening van 2020 is dit gecorrigeerd.  

Wisselend beeld in het land: stijging

Dit jaar zijn de bouwleges gemiddeld 2,4% hoger dan in 2019. Er zijn zelfs enkele gemeenten waar de prijs voor een bouwvergunning meer dan verdubbelde, zo blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis, uitgevoerd door IGG Bouweconomie. Vereniging Eigen Huis vindt de verschillen tussen gemeenten onaanvaardbaar groot en dringt er bij minister Ollongren wederom op aan om de kosten voor een bouwvergunning eindelijk eens aan banden te leggen.

In Kerkrade kost de bouwvergunning (bij de vergelijking is meestal uitgegaan van €170.000 per woning) van een gemiddelde nieuwbouwwoning dit jaar €8.269, een stijging van bijna 150%. Vorig jaar kostte exact dezelfde vergunning daar nog €3.316. Ook in Leiden betaalt de de koper van een nieuwbouwhuis ruim het dubbele aan de gemeente. Hier schoten de bouwleges van €3.548 omhoog naar € 7.640 (+115%).

Ondanks de extreme stijging is Kerkrade niet eens de duurste gemeente, dat was Terschelling. Op dit Waddeneiland betaalt de koper maar liefst €11.946 voor de bouwvergunning, een stijging van 94% ten opzichte van 2019 (€6.150). Nummer twee is Oegstgeest met €9.180 (€7.582 in 2019), gevolgd door Veendam met €9.005 (€7.250 in 2019).

Voorschoten was vorig jaar koploper met €12.000 euro aan leges voor een gemiddelde nieuwbouwwoning. Deze gemeente heeft gereageerd op de kritiek van Vereniging Eigen Huis en verlaagt dit jaar de leges met bijna 29% naar €8.840.

Lagere leges

Voor nieuwbouwkopers in de gemeente Beekdaelen (Limburg) zien de bouwleges er net als in Baarn  beter uit. Zij betalen dit jaar €2.351 voor hun bouwvergunning, een daling van 39% (€3.840 in 2019). De laagste bouwleges betalen nieuwbouwkopers in Den Haag (€2.057).

Onvoorspelbare richtingen

Ook dit jaar schieten de bouwleges bij een aantal gemeenten onvoorspelbaar omhoog of omlaag. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: “Dezelfde nieuwbouwwoning is alleen al daardoor in de ene gemeente vele duizenden euro’s duurder dan in een andere. Dat moeten we echt niet willen. Al vele jaren is de reactie van opeenvolgende ministers dat deze enorme prijsverschillen ongewenst zijn en daarom moet nu eindelijk eens iets gebeuren. Pas als alle gemeenten open kaart moeten spelen over hun kostenberekening kan worden gecontroleerd of die ook gerechtvaardigd zijn. De gemeenteraad kan dan beter controleren waar excessief hoge leges op zijn gebaseerd en zo nodig ingrijpen. Bij gemeenten die onwillig zijn om die openheid te geven zou minister Ollongren moeten ingrijpen.”

Vrijblijvende aanwijzingen helpen niet

Veel gemeenten schuiven het vrijblijvende kostenmodel voor bouwleges van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al jaren terzijde. Omdat iedere gemeente de kosten van vergunningverlening op eigen wijze berekent, is het onmogelijk om na te gaan of de bedragen in redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden. Op elke vraag over een verhoging kan het antwoord zijn dat die ‘in lijn is met de gemaakte kosten’.

Vergunning in 5 jaar tijd 25% duurder door kostenstijging nieuwbouw en hogere tarieven

De bouwleges die een koper betaalt zijn niet alleen afhankelijk van het tarief dat de gemeente rekent maar ook van de bouwkosten van de woning. Doorgaans zijn de leges gebaseerd op een percentage van de bouwkosten. De afgelopen vijf jaar zijn zowel de gemiddelde legestarieven als de gemiddelde bouwkosten gestegen en zo krijgt de toekomstige huiseigenaar een dubbele verhoging gepresenteerd. Naast een stijging van het legestarief van ruim 6 procent in 5 jaar tijd zijn de bouwkosten in diezelfde periode ruim 17% gestegen. Gemiddelde betaalt een koper van een nieuwbouwwoning daardoor in 2020 bijna 25% procent meer voor dezelfde bouwvergunning dan in 2015. Bij de meeste belastingen (zoals de ozb of het eigenwoningforfait) daalt het tarief juist als de waarde van de woning stijgt.  

Overzicht tarieven andere gemeenten in 035
(nieuwbouwhuis, €170.000)

Gemeente

Tarief 2019

Tarief 2020

Verschil

Baarn

7480

4920

-34,2%

Blaricum

7219

7219

0

Eemnes

8069

8239

+2,1%

Gooise Meren

7650

7735

+1,1%

Hilversum

5780

5780

0

Huizen

3601

3606

0,1%

Laren

7219

7389

+2,4%

Soest

4677

4738

+1,3%

Wijdemeren

5257

5269

+0,2%

 

Foto: Woningbouw. Marcel Antonisse / Anefo via Nationaal Archief - Wikimedia.

Vitamines & Supplementen

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.